Plenair Van Rooijen bij stemming motie Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring van EU-verdragenVerslag van de vergadering van 24 januari 2017 (2016/2017 nr. 15)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 21.15 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Bij de grondige behandeling van dit wetsontwerp is niet over één nacht ijs gegaan. De uitvoerige en grondige behandeling — ik zei het al — geeft geen reden tot verder uitstel door de hete aardappel door te schuiven naar een staatscommissie. Onze fractie is van mening dat nu een besluit over het wetsontwerp moet worden genomen; wij zullen de motie niet steunen.