Plenair Van Rooijen bij stemming Intrekken NederlanderschapVerslag van de vergadering van 7 februari 2017 (2016/2017 nr. 17)

Status: gerectificeerd

Aanvang: 13.39 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Onze fractie stond voor de afweging van het juridische en het veiligheidsaspect bij het intrekken van het Nederlanderschap. Onze afweging heeft ertoe geleid dat wij het wetsvoorstel steunen. Daarbij weegt dat er een adequate beroepsmogelijkheid is. We zullen ook voor de motie-Van Dijk stemmen.

De voorzitter:

Welk wetsvoorstel steunt u nou? Er zijn er meerdere.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Alle drie. We stemmen ook voor de andere twee wetsvoorstellen.