Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Plenair Duthler bij stemming Behandeling Engelstalige rechtspraak bij internationale handelskamersVerslag van de vergadering van 11 december 2018 (2018/2019 nr. 11)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.46 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Duthler (VVD):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Hoewel mijn fractie het introduceren van een internationale handelskamer een sympathieke gedachte vindt en de positieve effecten ervan erkent, had en heeft zij ook zorgen. De belangrijkste betreffende de aard en hoogte van de griffierechten. De minister heeft een aantal uitdrukkelijke toezeggingen gedaan, te weten: dat de introductie van kostendekkende griffierechten geen enkel precedent zal vormen voor de reguliere griffierechten, dat over vijf jaar een evaluatie zal plaatsvinden waarbij de minister de differentiatie in hoogte van de griffierechten zal betrekken en ten derde dat eventuele financiële meevallers ten goede zullen komen aan de rechtspraak, waartoe een eventuele verlaging van de griffierechten wordt gerekend. Met deze uitdrukkelijke toezeggingen zijn de zorgen weliswaar niet weggenomen, maar heeft de minister wel perspectief geboden. Mijn fractie zal voor het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Duthler. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.