Plenair Van Ballekom bij stemming Goedkeuring van het eigenmiddelenbesluit van de Raad van de Europese UnieVerslag van de vergadering van 25 mei 2021 (2020/2021 nr. 38)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.38 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Ballekom (VVD):

Dank u wel, voorzitter. Op verzoek heb ik het uitgeschreven, om de minuut niet te overschrijden. Zoals tijdens het debat vorige week toegezegd, zou ik mijn collega's informeren over het uiteindelijke standpunt van mijn fractie. Dat heb ik gedaan via een bericht aan de commissie Financiën. Met dit eigenmiddelenbesluit gaan we geen gezamenlijke schulden aan, is duidelijk geworden, voeren we geen Europese belastingen in, is er sprake van een eerlijke verdeling van de lasten en is de leningsbevoegdheid van de Commissie eenmalig, covidgerelateerd en loopt die eind 2026 af. Behulpzaam en doorslaggevend was de brief van de minister van Financiën van 21 mei jongstleden, waarin ondubbelzinnig wordt neergelegd dat we te maken hebben met een ondeelbaar pakket aan besluiten waarover onder geen enkele omstandigheid te heronderhandelen valt. Dit stelt mijn fractie in staat het eigenmiddelenbesluit onverkort goed te keuren.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Ballekom. De heer Otten namens de Fractie-Otten.