Deze brief van de Huishoudelijke Commissie bevat de raming van de benodigde uitgaven en de aanwijzing en raming van de ontvangsten van de Eerste Kamer voor het jaar 2012. Na voorbereiding en plenaire vaststelling van de raming door de Kamer wordt deze aan de regering gezonden ten behoeve van opneming in de Rijksbegroting 2012.


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft de raming op 21 juni 2011 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

11 mei 2010

titel

Raming der voor de Eerste Kamer in 2012 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

schriftelijke voorbereiding


Documenten