Deze brief van de Huishoudelijke Commissie bevat de raming van de benodigde uitgaven en de aanwijzing en raming van de ontvangsten van de Eerste Kamer voor het jaar 2018. Na voorbereiding en plenaire vaststelling van de raming door de Eerste Kamer wordt deze aan de regering gezonden ten behoeve van opneming in de Rijksbegroting 2018.


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft de raming 2018 (EK, A) op 6 juni 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 mei 2017

titel

Raming der voor de Eerste Kamer in 2018 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten

schriftelijke voorbereiding


Documenten

5