Sprekerslijst bij plenaire vergadering behandeling Voorstellen controversieelverklaring wetsvoorstellen
Leden

naamduur (min)ook namensopmerking
1. Faber-Van de Klashorst (PVV)2
totaal: 2 minuten