Sprekerslijst bij plenaire vergadering derde termijn Kamer en regering (inclusief stemming)
Leden

naamduur (min)ook namensopmerking
1. Nicolaï (PvdD)

Bewindspersonen/Initiatiefnemers

naamduur (min)opmerking
1. Knops (Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)