T00027

Toezegging AIV-advies preventieve inzet geweldMinister Bot zegt toe dat als het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken is verschenen over de preventieve inzet van geweld, de minister deze de Kamer gaarne doet toekomen.


Kerngegevens

Nummer T00027
Oorspronkelijke nummer tr_BUZA_2004_5
Status voldaan
Datum toezegging 15 december 2003
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden S.R. Pormes (GroenLinks)
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen AIV, adviesaanvragen
geweld
Kamerstukken Goedkeuring Protocollen inzake toetreding van Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië, Slovenië en Slowakije tot de NAVO (28.871)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 12-541

[…]

De heer Pormes (GroenLinks):

In september 2002 is in de Amerikaanse National Security Strategy vastgelegd – dit is formeel beleid van de Verenigde Staten – dat de NAVO overal in de wereld zou moeten worden ingezet als hun belangen worden geschaad. Dit verhoudt zich niet tot de Nederlandse inzet om geweld niet preventief in te zetten. De Verenigde Staten hebben daarvoor openlijk gekozen. Kan de minister dit verklaren?

Minister Bot:

Als wij nu gaan praten over preventieve inzet, raken wij ineen ander chapiter verzeild. U heeft zelf gezegd dat u over vijf weken een uitvoerig debat wilt over de NAVO. Ik wil hierover vanavond gaarne van gedachten wisselen, maar het is een buitengewoon ingewikkelde materie. Wij komen daarbij namelijk te spreken over artikel 51 van de Verenigde Naties, de verhouding tot artikel 5 van de NAVO en de manier waarop wij preventief optreden of niet. Wij zouden dat punt moeten bewaren tot een ander debat.

De heer Pormes (GroenLinks):

Laat ik mijn vraag dan beperken. Bent u met mij van mening dat er nogal wat licht schijnt tussen de opvatting van Amerika en die van ons?

Minister Bot:

Ik geloof niet dat er licht schijnt tussen die opvattingen. Ik zeg alleen dat sprake is van een buitengewoon ingewikkelde materie waarop wij zelf ook studeren. Wij hebben aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken gevraagd om zich daarover te buigen. Als wij er een advies over hebben, doe ik dat de Kamer gaarne toekomen.

[…]


Brondocumenten


Historie

 • 5 september 2005
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   rapport, griffienummer 133693
 • 15 december 2003
  toezegging gedaan