T01448

Toezegging Bekendmaking sanctiebesluiten Kansspelautoriteit (32.264)De staatssecretaris van Veiligheid & Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Broekers-Knol, toe dat sanctiebesluiten van de Kansspelautoriteit gepubliceerd zullen worden.


Kerngegevens

Nummer T01448
Status afgevoerd
Datum toezegging 20 december 2011
Deadline 1 juli 2013
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Kamerleden mr. A. Broekers-Knol (VVD)
Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Onderwerpen kansspelautoriteit
kansspelen
Kamerstukken Instelling van de kansspelautoriteit (32.264)


Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr. 14 - blz. 17

Mevrouw Broekers-Knol (VVD): " Ik zou het tevens op prijs stellen als in het kader van een transparant sanctiebeleid de kansspelautoriteit jaarlijks alle bestuurlijke boetebesluiten publiceert inclusief de onderbouwing van die besluiten. Dit is dus iets meer dan een voor het publiek toegankelijke versie van het handhavingsbeleid, waarbij de speerpunten voor de betreffende periode zijn benoemd; ik verwijs naar pag. 14 van de memorie van antwoord. Kan de staatssecretaris dit toezeggen?"

Handelingen I 2011-2012, nr. 14 - blz. 72

Staatssecretaris Teeven: "Mevrouw Broekers heeft gevraagd of in het kader van transparant sanctiebeleid de sanctiebesluiten van de kansspelautoriteit gepubliceerd kan worden. Ik vind dat een heel goed idee en zeg graag toe dat toekomstige sanctiebesluiten - in geanonimiseerde vorm - bekendgemaakt zullen worden, bijvoorbeeld op de website van de kansspelautoriteit."


Brondocumenten


Historie