T00989

Toezegging Bespoediging toelatingsprocedure BASF aardappel (31.700 XIV)De minister van LNV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Sylvester (PvdA) toe, de EU-toelatingsprocedure voor het specifieke geval van de BASF-aardappel onder de aandacht van de Commissie te brengen, met het verzoek deze te versnellen. De minister zal de Kamer van het overleg met de Europese Commissie op de hoogte te stellen.


Kerngegevens

Nummer T00989
Status voldaan
Datum toezegging 27 januari 2009
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2003-2010)
Kamerleden dr. J.J. Sylvester (PvdA)
Commissie commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen Europese Commissie
toelatingsbeleid
Kamerstukken Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2009 (31.700 XIV)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 19 – blz. 943

Blz. 987

Mevrouw Sylvester (PvdA):

De minister heeft gezegd dat zij zich inspant om toelatingsprocedures in de EU te versnellen. Ik wijs echter op het voorbeeld van de BASF-aardappel. Die procedure loopt al twaalf jaar en ligt nu nog bij de EFSA. Wat doet de overheid nu concreet? Hoe gaat de minister dit soort lange procedures in de toekomst voorkomen? Ik heb er behoefte aan om dit concreet toegelicht te krijgen. Ik geloof graag in de inspanningsverplichting, maar wat kan ik daarvan waarnemen?

(…)

Blz. 993

Mevrouw Sylvester (PvdA):

Ik heb nog een kleine afrondende vraag. Misschien is het antwoord mij ontgaan, maar ik had in tweede termijn nog een vraag gesteld over de toelatingsprocedures, waarbij ik het

voorbeeld van BASF noemde. U hebt aangegeven dat u er van alles aan doet om die toelatingsprocedures in Europa te bevorderen. Wat doet u daar concreet aan?

Niet geheel onbelangrijk, vandaar mijn vraag.

Minister Verburg:

U hebt daar gelijk in. De procedure op zich is niet het probleem, het ligt aan de uitvoering

daarvan. Er is verdeeldheid tussen en binnen lidstaten, waardoor er vertraging en onzekerheid blijven bestaan voor de bedrijven. Ik ben het met u eens dat deze procedure al heel lang duurt, zodat ik toezeg dat ik dit specifieke geval nadrukkelijk onder de aandacht van de Commissie zal brengen, met het verzoek hierin versnelling te brengen, zaken in beweging te zetten en kan het zijn op korte termijn af te ronden.

Mevrouw Sylvester (PvdA):

Als u de Kamer van de uitkomsten van het overleg met de Commissie op de hoogte wilt stellen, waardeer ik dat zeer.

Minister Verburg: Dat zal ik doen.


Brondocumenten


Historie