Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T01018

Toezegging bestuurlijke boete kan niet gebruikt worden als drukmiddel voor belastingadviseurs (29.702/31.124/31.700 VI)De minister van Justitie, de heer Hirsch Ballin, zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Broekers-Knol en bij monde van regeringscommissaris Scheltema, toe dat de mogelijkheid om medeplegers te beboeten niet kan worden gebruikt als drukmiddel voor onwillige belastingadviseurs, daar dit op détournement de pouvoir neerkomt.


Kerngegevens

Nummer T01018
Status afgevoerd
Datum toezegging 23 juni 2009
Deadline 1 januari 2010
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Justitie
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie
Kamerleden mr. A. Broekers-Knol (VVD)
Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Onderwerpen bestuurlijke boeten
détournement de pouvoir
drukmiddel
Kamerstukken Begrotingsstaten Justitie 2009 (31.700 VI)
Aanpassingswet vierde tranche Awb (31.124)
Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht (29.702)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 36 – blz. 1609

Mevrouw Broekers-Knol (VVD): Een vergelijkbare vraag stelt mijn fractie over de tijdens de parlementaire behandeling Awb in de Tweede Kamer gedane toezegging dat de beboetingsmogelijkheid van medeplegers geenszins bedoeld is als drukmiddel van de Belastingdienst om onwillige adviseurs te dreigen. Kan de minister dit nader uitwerken? Geldt een en ander ook voor wat betreft de beboetingsmogelijkheid van feitelijk leidinggevers en opdrachtgevers?

(…)

Handelingen I 2008-2009, nr. 36 – blz. 1630

De heer Scheltema: Wellicht moet de minister ook het volgende bevestigen. De mogelijkheid om medeplegers te beboeten, kan uiteraard niet alleen worden gebruikt als drukmiddel voor onwillige adviseurs. Als dat het geval zou zijn, zou direct sprake zijn van détournement de pouvoir. Als men een boete wil opleggen of daarmee dreigt, juist om te proberen om een adviseur tot iets te krijgen, dan wordt de bevoegdheid voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij is bedoeld. Dat moet natuurlijk niet gebeuren.

(…)

Minister Hirsch Ballin: Voorzitter. Voor alle duidelijkheid: Ik neem graag de volledige verantwoordelijkheid voor elk woord dat de Regeringscommissaris hier vanmiddag spreekt of zal spreken.


Brondocumenten


Historie

 • 12 september 2017
  nieuwe status: afgevoerd
  Voortgang:
 • 7 juni 2011
  nieuwe commissie: commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
 • 7 juni 2011
  commissie vervallen: commissie voor Justitie (Just.)
 • 14 oktober 2010
  nieuwe verantwoordelijkheid: Minister van Veiligheid en Justitie
 • 14 oktober 2010
  verantwoordelijkheid verlopen: Minister van Justitie
 • 23 juni 2009
  nieuwe status: openstaand
 • 23 juni 2009
  toezegging gedaan