T00440

Toezegging Bewaarplicht telecommunicatiegegevensMinister Donner zegt toe schriftelijk te zullen ingaan op de door de JBZ-commissie naar voren gebrachte punten.


Kerngegevens

Nummer T00440
Oorspronkelijke nummer tz_JBZ_2005_2
Status voldaan
Datum toezegging 6 september 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Justitie
Commissie commissie voor de JBZ-Raad (JBZ)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie brief/nota
Kamerstukken Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145)


Opmerking

Deze toezegging heeft betrekking op het Europese voortraject bij wetsvoorstel 31145.

Uit de stukken

Verslag mondeling overleg JBZ-Raad, 28 juni 2005, Blz. 9

[...]

Minister Donner: [...]

Ik zeg uw Kamer graag toe dat ik schriftelijk zo concreet mogelijk op de door de heer Franken naar voren gebrachte punten zal ingaan, mede op basis van de discussies die ik daarover nog zal hebben tijdens dit reces en uiteraard ook op de bijeenkomst in Newcastle. Ik zal die punten graag gebruiken om aan de daar aanwezige deskundigen, ook uit andere landen, te vragen hoe zij dit soort bezwaren zien. Wij kunnen hier wellicht wel stellen dat een en ander disproportioneel is, niet effectief, enz., maar of deze materie blijft in de derde pijler waar een dergelijk standpunt een verschil zal uitmaken, of Nederland steunt een Commissievoorstel, zoals de tweede Kamer zeer uitdrukkelijk heeft gesteld. De Commissie zal met een voorstel komen en dan heeft een afwijkend standpunt van nederland een geringere betekenis.

[...]


Brondocumenten

  • verslag van een mondeling overleg ontwerpkaderbesluit dataretentie commissie JBZ-Raad (JBZ) EK 23.490, AT
    23.490, AT

Historie