T00981

Toezegging Blijven agenderen van level playing field (30.536)De staatssecretaris van Economische Zaken zegt de Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van mevrouw Sylvester, het onderwerp van het level playing op de Europese postmarkt in verschillende gremia te blijven agenderen.


Kerngegevens

Nummer T00981
Status voldaan
Datum toezegging 17 maart 2009
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden dr. J.J. Sylvester (PvdA)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Liberalisering van de postmarkt en garantie van de universele dienstverlening (Postwet 20..) (30.536)


Uit de stukken

Handelingen 2008-2009, nr. 25, blz. 1292

(...)

Staatssecretaris Heemskerk: Ik verwacht dat nieuwkomers op de markt nieuwe diensten zullen kunnen aanbieden en combinaties zullen kunnen uitvinden. Bedrijven, goede doelen, sport­ver­enigingen et cetera zullen daarmee geholpen zijn, zo zeg ik mevrouw Sylvester toe. Ik zeg haar tevens toe dat het kabinet het level playing field blijvend agendeert. De heer Van den Berg zegt dat ik daarvoor geen middelen meer heb. Ik ben dat echt met hem oneens. Met het openstellen van de markt wordt niet opnieuw een privaat monopolie geïntroduceerd. Dat middel is er niet meer. Er zijn echter wel degelijk juridische en diplomatieke middelen, zowel vanuit de Commissie en het Hof in Luxemburg, als bilateraal tussen Nederland en Duitsland, voor en achter de schermen.


Brondocumenten


Historie