Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T02520

Toezegging Brief sturen over inhoudingsvrijstellingen pensioenfondsen (34.788)De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van het lid Van de Ven (VVD), toe een brief te sturen met de schriftelijke beantwoording van deze vragen inzake de inhoudingsvrijstellingen in relatie tot pensioenfondsen. 


Kerngegevens

Nummer T02520
Status voldaan
Datum toezegging 12 december 2017
Deadline 1 januari 2018
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden Mr. M.P.M. van de Ven (VVD)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen dividendbelasting
inhoudingsvrijstelling
pensioenfondsen
vestigingsklimaat
Kamerstukken Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling (34.788)


Uit de stukken

Handelingen I 2017-2018, nr. 12, item 3 -  blz. 13

De heer Van de Ven (VVD):

Mevrouw de voorzitter. De VVD-fractie ontvangt nog graag een reactie op de volgende vragen in het verslag van de Eerste Kamer waarvan de beantwoording nog openstaat:

(...) Kwalificeren in hun eigen land vrijgestelde pensioenfondsen als “inwoner” voor de nieuwe inhoudingsvrijstelling? Hoe is de regering voornemens het uitvoeringsbeleid van de Belastingdienst op het stuk van de vrijstelling van dividendbelasting voor niet in Nederland gevestigde pensioenfondsen te continueren? Tot slot. Heeft de regering de ambitie om in Nederland een aantrekkelijke vestigingslocatie te bieden voor het beheer van buitenlandse pensioenfondsen?

Handelingen I 2017-2018, nr. 12, item 7 -  blz. 62

Staatssecretaris Snel:

Ten slotte waren er vragen over het pensioenfonds eninhoudingsvrijstellingen. Het waren vrij technische vragen,voorzitter, dus het spijt me, maar omdat ze expliciet werden gesteld, denk ik dat het toch goed is dat ik ze even probeer te beantwoorden. De heer Van de Ven vraagt of een in een land van vestiging vrijgesteld pensioenfonds als inwoner kwalificeert voor de toepassing van de nieuwe inhoudingsvrijstelling. Daarnaast vroeg de heer Van de Ven hoe het kabinet voornemens is het uitvoeringsbeleid van de Belastingdienst op het stuk van de vrijstelling van de dividendbelasting voor niet in Nederland gevestigde pensioenfondsen te continueren. Ik ga het antwoord voorlezen, als niemand dat erg vindt, want de kern van het antwoord is dat het antwoord hierop niet eenduidig is. (...) Moet dit in een brief gegoten worden?

De heer Van de Ven (VVD):

Als u die mogelijkheid ziet, wordt dat zeer op prijs gesteld.

Staatssecretaris Snel:

Het wordt wellicht door velen hier op prijs gesteld en misschien ook wel door mij, want ik moest het echt voorlezen omdat ik het niet helemaal kan overzien. Het is niet zo heel veel meer, maar laten we beloven dat we dit in een kort briefje aan u doen toekomen. Het waren echt technische vragen. Ik denk dat die niet belangrijk zijn voor het verdere beleidsvervolg van vanavond. Maar dat zal ik doen. Dat geldt ook voor de vraag van de heer Van de Ven of Nederland zal inzetten op het aantrekken van kapitaal van buitenlandse pensioenfondsen. 


Brondocumenten


Historie