T03022

Toezegging Contactonderzoek door instellingen (35.526)De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal er, naar aanleiding van een vraag van het lid Recourt (PvdA), op toezien dat contactonderzoek door instellingen voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Kerngegevens

Nummer T03022
Status openstaand
Datum toezegging 26 oktober 2020
Deadline 1 januari 2021
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen Algemene Verordening Gegevensbescherming
bron- en contactonderzoeken
novel coronavirus
Kamerstukken Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526)


Uit de stukken

Handelingen I 2020-2021, nr. 6, item 6- blz. 74.

De heer Recourt (PvdA):

Tot slot de privacy. Van de minister hebben we gehoord dat instellingen zelf een contactonderzoek kunnen doen. Dat is goed en zo werkt het praktisch ook, maar dan moet het niet in strijd zijn met de AVG. Kan de minister toezeggen dat dat inderdaad geen strijd met de AVG oplevert?

Handelingen I 2020-2021, nr. 6, item 6- blz. 81.

De heer Recourt (PvdA):

Ik had nog twee kleine praktische vragen. Een was de vraag over de privacyregelgeving bij contactonderzoek door een instelling.

Minister De Jonge:

Maar wij gaan daar graag mee aan de slag ten aanzien van de AVG. Wat mij betreft is daar echt geen enkele belemmering.


Brondocumenten


Historie