T03415

Toezegging Digitaliseringsmogelijkheden jeugdzorg (31.839)De staatssecretaris van VWS zal, naar aanleiding van een vraag van het lid Prins (CDA), onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor digitalisering in de jeugdzorg.


Kerngegevens

Nummer T03415
Status voldaan
Datum toezegging 24 mei 2022
Deadline 1 januari 2023
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden G. Prins (CDA)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie overig
Onderwerpen arbeidsmarkt
digitalisering
jeugdzorg
Kamerstukken Jeugdzorg (31.839)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2021/22, 31839, Z, p. 14

Mevrouw Prins (CDA):

Ik heb een paar vragen. Allereerst mis ik in het stuk de mogelijkheden van digitalisering. Dat wordt voor mij nog versterkt door het feit dat we grote tekorten hebben op de arbeidsmarkt. Elk domein geeft aan: wij gaan via zijinstromers en op allerlei mogelijke manieren harder werken. Alleen weten we ook dat er gewoon niet heel veel meer mensen zijn. Hoe wordt daarnaar gekeken? Welke rol zou digitalisering daarbij kunnen hebben?

Kamerstukken I 2021/22, 31839, Z, p. 22

Staatssecretaris Van Ooijen:

Mevrouw Prins van het CDA vroeg naar de mogelijkheden voor digitalisering. Ik denk dat er inderdaad mogelijkheden zijn, maar we hebben dat nauwelijks aangeraakt. U merkte dus terecht op dat u daar een nog onbeschreven pagina treft. We gaan graag kijken welke mogelijkheden de digitalisering biedt. Tegelijkertijd zien we dat juist bij jongeren dat daadwerkelijk fysieke contact heel belangrijk is, juist in de ontwikkeling, ook in de wijk en thuis. Dat er misschien ook een aantal dingen die breder mogelijk zijn, hier wat minder mogelijk zijn, kan ik me ook nog goed voorstellen omdat het jongeren in hun ontwikkeling betreft. Maar er zijn absoluut mogelijkheden, ook via apps, omdat kinderen en jongeren vaak hartstikke digitaal zijn. Die mogelijkheden onderzoek ik graag.


Brondocumenten


Historie