T00252

Toezegging EU-toetreding Bosnië-HerzegovinaMinister Bot zegt toe dat de Kamer van alle stappen in het onderhandelings- en toetredingsproces voor Bosnië-Herzegovina op de hoogte zal worden gehouden, om het proces zo transparanter te maken.


Kerngegevens

Nummer T00252
Oorspronkelijke nummer tz_BUZA_2005_6
Status voldaan
Datum toezegging 6 december 2005
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden drs. J.H. Eigeman (PvdA)
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2006 (30.300 V)


Opmerking

Sinds de opening van onderhandelingen met Bosnië-Herzegovina in november 2005 over een Stabilisatie- en Associatie-akkoord hebben zich geen ontwikkelingen van belang voorgedaan, onder andere omdat er nog geen overeenstemming kon worden bereikt over de noodzakelijke politiehervormingen, een belangrijke voorwaarde voor het afsluiten van het Stabilisatie- en Associatie-akkoord. Zie ook brief (Kamerstuk 29 803, nr. 19) van 10 april 2006 over de bredere uitbreidingsstrategie. (Bron: brief BSG-187/06 dd. 18 oktober 2006)

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 - 2006, 9-369

(...)

blz. 409

Minister Bot:

(...)

Voorzitter. Er is gesproken over het uitbreidingsproces en over adequate controle door de parlementaire organen. Ik vind die controle vanzelfsprekend. Uiteindelijk worden de verdragen ter ratificatie aan de Kamer voorgelegd. Dus ook deze Kamer bepaalt of al dan niet is voldaan aan de criteria voor toetreding.

(...)

De heer Eigeman (PvdA): Ik snap dat u het belang van parlementaire controle erkent. Ik heb echter specifiek gesproken over Bosnië-Herzegovina.

(...)

Er zijn uiterst gevoelige kwesties, waarover ook andere afgevaardigden iets hebben gezegd. Wat wij vragen is: geef ons de gelegenheid om tijdens het proces de vinger aan de pols te houden.

Minister Bot: Dit ben ik graag met u eens.

(...)

De heer Eigeman (PvdA): Het gaat er echter om dat het proces transparant is, zodat ook deze Kamer controle kan uitoefenen en daarmee haar eigen verantwoordelijkheid gestalte kan geven. Het is belangrijk dat wij vertrouwen kunnen hebben in het buitenlands beleid en dat de burgers dat merken. Het kan niet zo zijn dat een proces zich lange tijd voortsleept en dat wij dan voor een voldongen feit worden geplaatst.

Minister Bot: Wat dat betreft hebben wij van het verleden geleerd. Deze Kamer zal zeker bij het proces worden betrokken en zij zal dus op de hoogte gebracht worden van iedere volgende stap.Historie

 • 30 november 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   DIE-1741/07, brief + bijlage en DIE-1679/06 (28/11/06)
 • 12 juni 2007
  nieuwe commissie: commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
 • 12 juni 2007
  commissie vervallen: commissie voor Buitenlandse Zaken
 • 6 december 2005
  toezegging gedaan