T00255

Toezegging EuropadebatStaatssecretaris Nicolaï zegt toe graag met de Eerste Kamer te zullen overleggen over het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2006.


Kerngegevens

Nummer T00255
Oorspronkelijke nummer tz_BUZA_2005_9
Status voldaan
Datum toezegging 6 december 2005
Deadline 1 juli 2006
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
Kamerleden mr. J.J.A.M. van Gennip (CDA)
drs. L.H.G. Platvoet (GroenLinks)
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2006 (30.300 V)


Opmerking

De toezegging met de Eerste Kamer te overleggen over het werkprogramma van de Commissie staat onverkort overeind. De Tweede Kamer heeft het initiatief genomen voor zo’n debat, dat plaatsvond op 5 december 2005. Het kabinet wacht graag een uitnodiging van de Eerste Kamer af.(Bron: brief BSG-187/06 dd. 18 oktober 2006)

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 - 2006, 9-369

blz. 421

(...)

De heer Van Gennip (CDA): Juist omdat wij zo veel waarde hechten aan de consultatie van maatschappelijke organisaties, heeft de Eerste Kamer meer tijd nodig. Is de regering bereid om in een later stadium in een separaat overleg met de Eerste Kamer te spreken over het werkprogramma van de Commissie?

Staatssecretaris Nicolaï: Wij komen natuurlijk altijd als de Eerste of Tweede Kamer daarom vragen. Er is overigens geen sprake van een tijdsklem, want het is een nieuwe opzet dat het werkprogramma niet alleen op Europees niveau maar ook op nationaal niveau wordt getoetst. Ik juich die ontwikkeling toe. Er is overigens contact tussen parlementen over de vraag of het mogelijk is om de toets volgend jaar in alle lidstaten op dezelfde dag te laten plaatsvinden. Vanzelfsprekend ben ik bereid om hierover in een apart overleg met de Eerste Kamer te spreken.

(...)

blz. 428

De heer Platvoet (GroenLinks):

(...)

Staatssecretaris Nicolaï heeft in een stuk politisering bepleit. Daarmee ben ik het van harte eens, maar ik zou het wat concreter in de praktijk gebracht willen zien als er zaken op de agenda staan die de Europese Unie betreffen. Tot die toezegging heeft hij zich helaas niet laten verleiden, dus ik zal nog wat concrete voorbeelden geven.

(...)

Verder is er nu een aarzelende start gemaakt met een bespreking van het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie, maar dit is natuurlijk onvoldoende. Je kunt dit programma enigszins vergelijken met de Miljoenennota, waarover algemene politieke beschouwingen worden gehouden. Wel, wij zouden ook op Europees niveau tijdig een politiek debat moeten voeren over de beleidsvoornemens van de Commissie, opdat wij de regering daarna op pad kunnen sturen met een duidelijke politieke opvatting.

(...)

pag. 436

Staatssecretaris Nicolaï:

(...)

De heer Platvoet vroeg mij expliciet toe te zeggen dat er tijdig zal worden gedebatteerd over het werkprogramma van de Commissie. Ik zeg dat graag toe. In de hoop dat het een debat in Eerste of Tweede Kamer zou uitlokken, hebben wij vorig jaar het werkprogramma naar beide Kamers gezonden.

(...)

Ik zal uiteraard graag met de Eerste Kamer overleggen over het werkprogramma.Historie

 • 6 december 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Handelingen EK, 2005/06 nr. 9
 • 6 december 2005
  toezegging gedaan