KamerstukdossiersMoties


Schriftelijke vragen

  • 19 februari 2004, H. ten Hoeve (OSF), E.C.M. Jurgens (PvdA), J. Kohnstamm (D66) en L.H.G. Platvoet (GroenLinks)
    inzake arbeidsmigratie uit de nieuwe lidstaten van de EU
    pdf pdf
    aanhangsels 2003-2004 nr. 11 (antwoord ontvangen op: 9 maart 2004)

Toezeggingen