T00978

Toezegging Evaluatie (30.536)De staatssecretaris van Economische Zaken zegt de Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van de heer Doek, eind 2010 te kijken naar de behaalde rendementen van de Universele Dienstverlener, in het bijzonder of er geen extreme rendementen worden gehaald door te werken met het systeem van return on sales en niet met een systeem van return on assets.


Kerngegevens

Nummer T00978
Status voldaan
Datum toezegging 17 maart 2009
Deadline 1 januari 2011
Voormalige Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Economische Zaken (2012-2017)
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Kamerleden drs. H.A. Doek (CDA)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen dienstverlening
Kamerstukken Liberalisering van de postmarkt en garantie van de universele dienstverlening (Postwet 2009) (30.536)


Uit de stukken

Handelingen EK 2008-2009, nr. 25, blz. 1288

Blz. ..

(...)

De heer Doek (CDA): En dan nog iets over de feitelijkheid. Ik ben blij dat de staatssecretaris, ook in de brief, heeft gezegd dat eind 2010 zal worden gekeken of extreme rendementen worden gehaald door niet te werken met een systeem van return on assets, maar met een systeem van return on sales.

(...)

Blz. 1259

Staatssecretaris Heemskerk: Ze worden vastgesteld op basis van de huidige rendementen. In 2010 worden ze voor het eerst geprikt op basis van de nieuwe regels. Als ik het verkeerd zeg, kom ik er in tweede termijn op terug. Ik zie hierbij allemaal instemmend geknik op de ambtenarentribune.

(...)

Blz. 1291

Staatssecretaris Heemskerk: Er is verschil van mening over de fijnmazigheid. De OPTA wil op 104 onderdelen kostenallocatie doen en wij hebben gezegd dat wij de 16 onderdelen nemen die in de wet zijn benoemd. Er is inderdaad een verschil van inzicht over het rendement. Wij nemen het rendement nu als uitgangspunt, maar er volgt nog een check in 2010.


Brondocumenten


Historie