T01508

Toezegging Evaluatie van de wet (32.022)De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Beckers, Flierman, Meurs en Scholten, toe dat het aanwezig hebben van alcohol en de leeftijdsgrens in ieder geval onderdeel uit zullen maken van de evaluatie die over 3 jaar plaatsvindt.


Kerngegevens

Nummer T01508
Status voldaan
Datum toezegging 22 mei 2012
Deadline 1 juli 2017
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden Mr. H.G.J.M. Beckers (VVD)
Dr. A.H. Flierman (CDA)
prof. dr. P.L. Meurs (PvdA)
Mr. M.C. Scholten (D66)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen alcoholgebruik
bestrijding
evaluatie
jongeren
Kamerstukken Terugdringen alcoholgebruik onder jongeren (32.022)


Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr. 30-7- blz. 40

Minister Schippers: Tot slot kom ik op de vraag hoe het kabinet de nieuwe wet zal evalueren. Tijdens de plenaire behandeling van de wetswijziging in de Tweede Kamer hebben wij toegezegd, na drie jaar een evaluatie te zullen uitvoeren.

Handelingen I 2011-2012, nr. 30-7- blz. 48

Minister Schippers: De vraag is hoe de nieuwe instrumenten worden toegepast, of ze werken en of ze aanpassing behoeven. De termijn is drie jaar. Door wie moet dit worden bepaald? Wij zullen dat, als de wet wordt aangenomen, laten doen door een extern bureau dat ervaring heeft met het evalueren van beleid. Wij hebben daar nu nog geen concrete informatieover.

Handelingen I 2011-2012, nr. 30-7- blz. 49

Minister Schippers: Dan kom ik bij de evaluatie. Wij evalueren of het "aanwezig hebben van" werkbaar en effectief is, hoe vaak daarop opgetreden kan worden en of de politie meldt: eigenlijk valt dat ontzettend tegen. Dat is een nieuw instrument en dus zeker een belangrijk onderdeel van de evaluatie. Ik weet niet precies hoe wij de vergelijking moeten maken tussen 16 en 18 jaar als overal 16 geldt, want wij hebben geen experimenteerartikel meer in dit wetsvoorstel, maar de leeftijdsgrens zal een onderdeel zijn van deevaluatie, omdat dat ook in het politieke debat zo centraal staat. Maar wij moeten de onderzoeksopdracht voor het onderzoeksbureau nog opstellen. Dat kan ik in ieder geval toezeggen.


Brondocumenten


Historie