Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T00864

Toezegging Geschillenregeling huurdersorganisaties (30.856)De minister voor Wonen, Werken en Integratie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Meindertsma, toe dat er een geschillenregeling komt waarvan individuele huurdersorganisaties gebruik kunnen maken als zij ontevreden zijn over het functioneren en de mogelijkheden die deze wet biedt.


Kerngegevens

Nummer T00864
Status voldaan
Datum toezegging 23 september 2008
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Minister voor Wonen, Wijken en Integratie
Kamerleden M.C. Meindertsma (PvdA)
Commissie commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie lagere regelgeving
Onderwerpen huurders
Kamerstukken Verbetering positie en zeggenschap huurders (30.856)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 1 - blz. 14

(...)

Blz. 35

Mevrouw Vogelaar:

Vervolgens is het wel zo dat er nog een geschillenregeling moet komen.

Blz. 39

Mevrouw Meindertsma (PvdA)

Op welke wijze vindt toetsing over de naleving van deze wet plaats? Zijn er controlemomenten, audits of wat dan ook? Waar worden de klachten verzameld over het

onvoldoende naleven van de wet?

Mevrouw Vogelaar:

Mevrouw Meindertsma heeft ook gevraagd of wij bezig zijn met het verzamelen van klachten. Ik heb toegezegd dat er een geschillenregeling zal komen.

Mevrouw Meindertsma (PvdA):

Mijn enige vraag is hoe de minister de uitvoering van deze wet toetst, op welke manier dat gebeurt. Ik weet dat gewoon niet.

Minister Vogelaar:

Zoals dat altijd bij wetgeving gebruikelijk is, evalueren wij na een bepaald aantal jaren of deze wet naar behoren functioneert. Daarnaast heb ik toegezegd dat er een geschillenregeling komt waarvan individuele huurdersorganisaties gebruik kunnen maken als zij ontevreden zijn over het functioneren en de mogelijkheden die deze wet biedt. Over de vormgeving van de geschillenregeling mag ik wel nadenken en daar

denk ik sterk over na. Daarover moet ik nog een beslissing nemen. In 2011 is die evaluatie voorzien.


Brondocumenten


Historie