T01409

Toezegging Grenzen aan de zorg (32.393)De minister van VWS beraadt zich, naar aanleiding van een opmerking van het lid Ganzevoort, op welke wijze een zorginhoudelijke discussie over zinnige zorg georganiseerd kan worden en zal de Kamer hierover informeren.


Kerngegevens

Nummer T01409
Status voldaan
Datum toezegging 28 november 2011
Deadline 1 januari 2013
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden Prof.dr. R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen kwaliteit
reikwijdte
zorg
zorgdebat
Kamerstukken Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG (32.393)


Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr. 9- blz. 9-7-22 / 36

blz. 9-7-23

Minister Schippers: Dat brengt mij automatisch op het niet geringe onderwerp dat de heer Ganzevoort heeft aangesneden: moet alles wat kan? Dat is een ingewikkeld onderwerp. Ik vind dat het debat of een medische behandeling nog langer zinvol is, niet langs de lijnen van de kosten moet worden gevoerd. [...] Ik vind dat we die discussie primair langs de lijnen van kwaliteit van leven moeten voeren; dat heeft alles te maken met gepast gebruik van zorg.

De heer Ganzevoort (GroenLinks): Ik ben blij met dit antwoord. Het is verstandig om dit niet langs financiële lijnen te doen, maar wel de principiële, zorginhoudelijke discussie te voeren. Mijn vraag is wel op welke plaats de minister vindt dat deze discussie gevoerd moet worden en welke stappen gezet kunnen worden omdat voor elkaar te krijgen.

Minister Schippers: Hoe ik dat via de parlementaire democratie moet doen, weet ik nog niet. Ik ben er nog niet uit of ik daarover een notitie moet schrijven, maar het is wel een zeer relevant onderwerp in deze context.

blz. 9-7-33

De heer Ganzevoort (GroenLinks): Ik roep tot slot de minister op om de discussie over grenzen aan de zorg niet alleen te blijven ondersteunen en stimuleren, zoals zij doet, maar ook op de juiste plaatsen te organiseren. De discussie over zinnige zorg moet ook de grenzen definiëren. Het lijkt mij dat zorgdragers en zorgverleners mogen worden gestimuleerd om daarnaar kritischer te kijken.

blz. 9-7-35

Minister Schippers: Zinnige zorg heeft ook grenzen. Gevraagd is of ik dat niet meer organiseren, ook het debat daarover? Ik kom daar bij de Kamer op terug. Ik denk er nog over na en ik wil het in ieder geval vanuit de inhoud en de kwaliteit benaderen. Overal waar ik dat kan, probeer ik dit te agenderen. Misschien is daar nog een extra stap voor nodig, maar daar kom ik bij de Kamer op terug.


Brondocumenten


Historie