Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T01362

Toezegging Handhaving benoeming rechters voor het leven (32.021)De Minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van het lid Haubrich-Gooskens, toe de benoeming van rechters voor het leven te handhaven.


Kerngegevens

Nummer T01362
Status openstaand
Datum toezegging 10 mei 2011
Deadline 1 juli 2011
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister voor Rechtsbescherming
Kamerleden mr. C.T.E.M. Haubrich-Gooskens (PvdA)
Commissie commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Onderwerpen benoemingen
rechters
Kamerstukken Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie (32.021)


Uit de stukken

Handelingen I 2010-2011, nr. 26 - blz. 41

Minister Opstelten: "Mevrouw Haubrich heeft een paar belangrijke uitgangspunten voor de rechtspraak genoemd. Die wil ik niet onbesproken laten. De onafhankelijkheid staat buiten kijf. De rechter dient in volstrekte onafhankelijkheid over een zaak te kunnen beslissen. Daarom dient bijvoorbeeld de benoeming voor het leven te worden gehandhaafd. In mijn aanwezigheid komt daar geen verandering in, zeg ik klip-en-klaar."


Brondocumenten


Historie