T00857

Toezegging Handhavingsarrangement internetkansspelen (30.583)De staatssecretaris van Financiën zegt toe dat hij in het eerstkomende overleg over het handhavingsarrangement het beleid ten aanzien van internetkansspelen zal bespreken waarbij ook de vraag aan de orde zal komen of een speler die aangifte doet wellicht strafbaarstelling over zichzelf afroept.


Kerngegevens

Nummer T00857
Status voldaan
Datum toezegging 9 september 2008
Deadline 1 juli 2009
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden prof. dr. F. Leijnse (PvdA)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen internet
kansspelen
onlinegokken
Wet op de kansspelbelasting
Kamerstukken Wijziging Wet op de kansspelbelasting inzake de kansspelen via internet (30.583)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2007 - 2008, 39 - 1684

(...)

De heer Leijnse (PvdA): Is het nu zo dat een speler aan een door Nederlanders in Nederland aangeboden internetkansspel, dat dus illegaal is, op zich ook strafbaar is omdat hij meedoet aan een illegaal spel? En zo dit het geval is, hoe moeten wij dan aankijken tegen het feit dat betrokkene verplicht is zijn speelwinst zelf op te geven voor de kansspelbelasting? Roept hij door aangifte niet strafbaarstelling over zichzelf af?

Handelingen Eerste Kamer 2007 - 2008, 39 - 1689

Staatssecretaris De Jager: Ik zeg de heer Leijnse dan ook toe dat ik er op zal toezien dat in het eerstkomende overleg over het handhavingsarrangement het beleid ten aanzien van internetkansspelen zal worden besproken, inclusief zijn vraag over vervolging van een internetgebruiker die aangifte doet maar tegelijkertijd wellicht een delict heeft gepleegd.


Brondocumenten


Historie

 • 18 september 2009
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  Opmerking: Afgerond. De problematiek is op 12 februari 2009 in het CTPO (Centraal Tripartiete Overleg) aan de orde gekomen waarbij is
  geconstateerd dat in het Landelijk toezichtsplan 2009 aandacht wordt gegeven aan het onderwerp illegaal gokken en dat
  vanuit de fiscale kant van de zaak bezien, strafrechtvervolgingswaardige zaken via de normale (ATV-richt)lijnen naar het strafrecht
  toe zullen komen.
 • 3 maart 2009
  nieuwe status: openstaand
  Opmerking: Planning afronding loop van 2009. Wordt op het eerstvolgende overleg over het handhavingsarrangement op de agenda gezet.
 • 9 september 2008
  toezegging gedaan