T03488

Toezegging Het delen van kennis door Energiebeheer Nederland (35.531)De staatssecretaris Mijnbouw zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Faber – Van de Klashorst (PVV), toe dat als de Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte) een aantal jaren in werking is, te kijken of het primaire doel (het delen van kennis) van Energiebeheer Nederland (EBN) bereikt wordt.


Kerngegevens

Nummer T03488
Status openstaand
Datum toezegging 4 oktober 2022
Deadline 1 juli 2024
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris Mijnbouw
Kamerleden M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
Commissie commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen Energiebeheer Nederland
Geothermie
Kamerstukken Aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte (35.531)


Uit de stukken

Handelingen I 2022-2023, nr.2, item 9 - blz.4

In dit wetsvoorstel staat een deelname van EBN. Die deelname heeft een primair doel. Mevrouw Faber zei: kan het zo zijn dat als informatie vertrouwelijk wordt gehouden, het primaire doel dan niet wordt bereikt? Ik heb gezegd dat dat klopt. Als ik haar daar heel blij mee maak, dan wil ik best toezeggen dat wij, als deze wet een aantal jaren in werking is, dan eens gaan kijken of dat primaire doel van EBN bereikt wordt. Dat lijkt me dan de goede methode.


Brondocumenten


Historie