T02588

Toezegging Het informeren van de Kamer over recente bail-in-cijfers (CXXV)De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Prast (D66), toe de Kamer nader te zullen informeren over recente cijfers ten aanzien van bail-in(buffers) in de Europese bankensector.


Kerngegevens

Nummer T02588
Status voldaan
Datum toezegging 24 april 2018
Deadline 1 oktober 2018
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Kamerleden Prof.dr. H.M. Prast (D66)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen aandeelhouders
bail-in
banken
bankenunie
buffers
risicoreductie
Kamerstukken Europees Semester 2018 (CXXV)


Uit de stukken

Kamerstukken I, 2017-2018, CXXV, G, p. 20, 21, 27:

Minister Hoekstra:

Ik noem die bail-ininstrumenten, want dat is precies zo’n onderwerp waarbij het in Europa meteen weer spannend wordt. Wij vinden het belangrijk, en gelukkig staan we daarin verre van alleen, dat banken voldoende bail-inbare buffers, zoals die zo mooi heten, op hun balansen hebben. Want als ze dan in problemen komen, is er ook geld dat je echt kan ophalen. Wij denken daar aan een minimum van 8%. Ik zou zeer tevreden zijn als Europa dat omarmt, maar ik ken ook de inzet en de manier waarop anderen daarover praten. Die hebben het vaak over veel lagere bail-inbare buffers. Ik denk dat we onszelf, en dan bedoel ik niet alleen de Nederlandse banken, maar iedereen, een groot plezier doen door hoge bail-inbare buffers in te bouwen, want mocht een bank dan echt in de problemen komen, dan is dat een heel goede stabilisator.

(...)

Mevrouw Prast:

Mijn andere vraag heeft betrekking op het volgende. De Minister noemde een aantal keren «bail-in». De cijfers uit 2014 van het IMF en het Centraal Planbureau laten zien dat systeembanken nog altijd veel goedkoper aandeelhouders aan zich kunnen binden en spaarders kunnen krijgen. Dat wordt geïnterpreteerd als: de bail-in is niet geloofwaardig. Als dit nog steeds zo is, kunnen die banken daardoor harder groeien dan hun risico rechtvaardigt. Heeft de Minister recentere cijfers? Is hij bekend met dit probleem? Wat is vanuit dat perspectief te zeggen over de bankenunie en de vervolmaking daarvan?

(...)

Minister Hoekstra:

Mevrouw Prast stelde nog twee vragen die volgens mij eigenlijk van de heer Rinnooy Kan waren. Zij had het over de bail-ingetallen. Ik ga op zoek naar recentere cijfers. Die heb ik zo niet paraat, maar ik kan zorgen dat zij die krijgt. Ik wil daar nog aan toevoegen dat naast die bail-indiscussie ook de discussie over MREL en TLAC ingewikkeld is. Weer van die geweldige vierletterige afkortingen, waarbij MREL de Europese variant is en TLAC de internationale. Ik zou ze morgen willen implementeren, maar anderen denken daar anders over.


Brondocumenten


Historie