T00412

Toezegging Inflatiegerelateerde obligaties (31.200)Eveneens zegt de staatssecretaris toe dat hij de vraag van de heer Van Driel over belangstelling van pensioenfondsen voor inflatiegerelateerde obligaties schriftelijk zal beantwoorden.


Kerngegevens

Nummer T00412
Oorspronkelijke nummer tz_FIN_2007_29
Status voldaan
Datum toezegging 27 november 2007
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden drs. S.J. van Driel (PvdA)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen algemene financiële beschouwingen
Kamerstukken Miljoenennota 2008 (31.200)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2007 – 2008, 10 – 361

De heer Van Driel (PvdA): Ik heb uw reactie vernomen op de opmerking over de btw-verhoging. Ik ga daar verder niet op in. De eerste zin van u spreekt mij niet erg aan. In de beantwoording staat ook dat de interesse van pensioenfondsen voor inflatiegerelateerde obligaties gering is. Is 20 mld. gering of gaat het dan nog ergens over?

Staatssecretaris De Jager: Ik meen dat beantwoording van de laatste vraag eerder iets voor de minister is, maar hierop komen wij schriftelijk terug.


Brondocumenten


Historie