T02746

Toezegging Informeren over het aanpassen van de forfaits per 1 januari 2020 (35.208)De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Schalk (SGP), toe de Kamer te informeren over hoe de forfaits, die een gemiddelde waarde representeren voor bijvoorbeeld een melkkoe bij een bepaalde melkproductie, per 1 januari 2020 zullen worden aangepast zodat zij meer in lijn met de werkelijkheid komen.


Kerngegevens

Nummer T02746
Status voldaan
Datum toezegging 4 juni 2019
Deadline 1 januari 2020
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen fosfaat
fosfaatrechten
Kamerstukken Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35.208)


Uit de stukken

Handelingen I 2018-2019, nr. 33, item 3, blz. 7.

De heer Schalk (SGP):

[…]

Mevrouw de voorzitter, een laatste punt. Het lijkt erop dat Europa niet afrekent op onze gerealiseerde fosfaatbesparingen, maar op de uitgegeven rechten. Daardoor is er eigenlijk geen positieve prikkel. Of sterker nog, het lijkt of alle maatregelen die boeren nemen, inclusief positieve innovatieve oplossingen die bedacht worden, geen enkel resultaat hebben bij de beoordeling, omdat niet de besparing, maar de uitgegeven rechten tellen. Klopt deze observatie? Hoe is dat in de toekomst om te buigen? Ik zie uit naar de reactie van de minister.

Handelingen I 2018-2019, nr. 33, item 3, blz. 14.

Minister Schouten:

[…] De heer Schalk van de SGP vraagt mij een aantal toezeggingen te doen. Ik verklap alvast dat ik die graag doe, maar ik zal ook toelichten hoe ik dat doe.

[…]

De heer Schalk vraagt ook wat ik ga doen aan het verschil tussen al die zaken, omdat hier geen goede prikkel van uitgaat voor de boeren. In de berekening van de hoeveelheid fosfaatrechten die veehouders nodig hebben, maken we gebruik van forfaits. Die representeren een gemiddelde waarde, voor bijvoorbeeld een melkkoe bij een bepaalde melkproductie. Dat zijn gemiddeldes, aannames, omdat je het nog een beetje eenvoudig wilt houden. De boeren zijn de afgelopen jaren qua fosfaat efficiënter gaan produceren. Daardoor zijn die forfaits niet meer actueel. Daar heb ik het ook in de Tweede Kamer over gehad. Ik heb de Tweede Kamer toegezegd dat ik haar in september informeer hoe ik deze forfaits per 1 januari wil gaan aanpassen, zodat ze meer in lijn met de werkelijkheid komen. Als uw Kamer dat wil, kan ik u deze cijfers ook toezenden, zodat u daar ook kennis van kunt nemen


Brondocumenten


Historie