Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T02808

Toezegging Informeren over samenstelling van raad van bestuur en raad van commissarissen Invest-NL (35.123)De minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Karimi (GroenLinks), toe te informeren over samenstelling van raad van bestuur en raad van commissarissen Invest-NL.


Kerngegevens

Nummer T02808
Status openstaand
Datum toezegging 12 november 2019
Deadline 1 januari 2020
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken en Klimaat
Kamerleden F. Karimi (GroenLinks)
Commissie commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen diversiteit
Invest-NL
Kamerstukken Machtigingswet oprichting Invest-NL (35.123)


Uit de stukken

Handelingen I 2019-2020, nr. 6, item 10 - blz. 37

Mevrouw Karimi (GroenLinks):

(…)

Dan kom ik op het punt van diversiteit. De minister van Financiën is vastberaden om hier een prioriteit van te maken, waarvoor in ieder geval onze steun. Mag ik de minister vragen om ons op het moment dat de raad van bestuur en de raad van commissarissen volledig benoemd zijn in ieder geval te informeren over de samenstelling, en om zich te verantwoorden voor de manier waarop diversiteit daarin vorm heeft gekregen?

Handelingen I, 2019-2020, nr. 6, item 10 – blz. 42

Minister Hoekstra:

(…)

Voorzitter. Ik dank mevrouw Karimi voor de door haar gemaakte opmerkingen. Ik wil de Kamer graag informeren over de samenstelling van de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Ik rapporteer sowieso een keer per jaar over de diversiteit bij alle staatsdeelnemingen, primair aan de Tweede Kamer, maar dit punt heeft doorlopend de oprechte aandacht van mij en van het hele kabinet.


Brondocumenten


Historie

  • 12 november 2019
    toezegging gedaan