Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T02811

Toezegging Informeren over wijziging aanvullende overeenkomst Invest-NL (35.123)De Minister van Economische Zaken en Klimaat zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Otten (Fractie-Otten), toe de Kamer vooraf te informeren indien de aanvullende overeenkomst wezenlijk zal worden gewijzigd.


Kerngegevens

Nummer T02811
Status openstaand
Datum toezegging 12 november 2019
Deadline 1 juli 2020
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken en Klimaat
Kamerleden Mr.drs. H. Otten (Fractie-Otten)
Commissie commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Invest-NL
overeenkomsten
Kamerstukken Machtigingswet oprichting Invest-NL (35.123)


Uit de stukken

Handelingen I 2019-2020, nr. 6, item 10, blz. 25.

Minister Wiebes:

(…)

Dan de precieze status van de aanvullende overeenkomst. Die bestaat officieel nog niet, maar in concept bestaat die wel. Die ligt bij de Eerste Kamer, maar dat is niet de definitieve versie. De definitieve versie gaat na ondertekening naar de Eerste Kamer, maar een concept ligt al bij de Eerste Kamer. Daar kan ik ook op bevraagd worden.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Hoor ik de minister zeggen dat de aanvullende overeenkomst in concept bij de Eerste Kamer ligt?

Minister Wiebes:

Ja, volgens mij wel.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Wanneer wordt die dan getekend tussen Invest-NL en het ministerie?

Minister Wiebes:

Het antwoord op die vraag houdt u van mij tegoed.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Oké. Want wij moeten op een gegeven moment ook stemmen over deze machtigingswet en de overeenkomst speelt daarin een cruciale rol.

Handelingen I 2019-2020, nr. 6, item 10, blz. 27

Minister Wiebes:

(…)

In antwoord op de vraag van de heer Otten: de getekende overeenkomst gaat begin 2020 naar de Eerste Kamer.

Handelingen I 2019-2020, nr. 6, item 10, blz. 28.

Minister Wiebes:

(…)

Er is een jaarlijkse voortgangsrapportage, met domeinen en resultaten. Als de aanvullende overeenkomst — dit ook in de richting van de heer Otten — in de toekomst wezenlijk zal worden gewijzigd, wordt de Kamer ook daarover vooraf geïnformeerd.


Brondocumenten


Historie