T02084

Toezegging Initiatieven regering grensoverschrijdende samenwerking (34.139)De minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Van der Linden (CDA), toe de Kamer schriftelijk te informeren over de initiatieven die de regering neemt op gebied van grensoverschrijdende samenwerking. 


Kerngegevens

Nummer T02084
Status voldaan
Datum toezegging 3 maart 2015
Deadline 1 juli 2015
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden drs. P.R.H.M. van der Linden (CDA)
Commissie commissie voor Europese Zaken (EUZA)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen grensoverschrijdende samenwerking
Kamerstukken Nederlands EU-voorzitterschap 2016 (34.139)


Uit de stukken

Verslag van een mondeling overleg 2014-2015, nr. 34 139 B, blz. 11

De heer Van der Linden (CDA):

Mijn laatste punt is heel specifiek. Luxemburg maakt een groot punt van de grensoverschrijdende samenwerking. De Minister spreekt van de grote stad. Ik zou graag horen dat hij ook spreekt over grensoverschrijdende agglomeraties. Als je iets zichtbaar wilt maken voor de burger en als wij grote verhalen vertellen over Europa, vragen zij zich af hoe de dagelijkse dingen zijn geregeld, bijvoorbeeld het erkennen van diploma’s. Dan spoelt de support voor Europa als het ware als drijfzand weg op grond van de dagdagelijkse ervaringen. Ik zou me kunnen voorstellen dat Nederland het initiatief neemt om een pilotproject op te zetten in de EU-regio voor het regelen van een aantal van dit soort zaken. De vicevoorzitter van de Commissie en de voorzitter van het Europees parlement zijn grensbewoners die de problematiek heel goed kennen. Als de Nederlandse regering wat dit betreft een initiatief neemt, zou dat in ieder geval iets zijn wat zichtbaar is. Misschien kan zij dat samen met Luxemburg doen.

Verslag van een mondeling overleg 2014-2015, nr. 34 139 B, blz. 15.

Minister Koenders:

(...) We zullen het punt van de grensoverschrijdende samenwerking even opschrijven. We zijn natuurlijk met een aantal zaken bezig, ook op het terrein van de diploma’s. Daar kom ik dus bij u op terug.


Brondocumenten


Historie