Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T01039

Toezegging Integratie van gemeentelijke en provinciale aspecten bij het wetsvoorstel geluidhinder voor de Rijksinfrastructuur (31.721)De minister van Ruimte en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Meindertsma, toe dat bij het wetsvoorstel geluidhinder voor de Rijksin-frastructuur een beschrijving zal worden aangeboden van het voorstel ten aanzien van gemeentelijke en provinciale aspecten.


Kerngegevens

Nummer T01039
Status voldaan
Datum toezegging 24 maart 2009
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Kamerleden M.C. Meindertsma (PvdA)
Commissie commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Onderwerpen geluidhinder
Kamerstukken Wet versnelling besluitvorming wegprojecten (31.721)


Uit de stukken

Handelingen  2008-2009, nr.26 – blz. 1334

(...)

Mevrouw Meindertsma (PvdA): In dit verband herinneren wij de regering en vooral de minister van VROM eraan dat tenminste vijf jaar geleden door de toenmalig verantwoordelijke bewindsman voor het milieu, staatssecretaris Van Geel, een toezegging is gedaan aan de Eerste Kamer om de lappendeken die de Wet geluidhinder na alle wijzigingen en interpretaties is geworden, geheel te herzien. Wanneer wordt die belofte ingelost?

Blz. 1373

Minister Cramer: Mevrouw Meindertsma heeft enkele vragen gesteld over geluid. Zo vroeg zij hoe het eigenlijk staat met de herziening van de Wet geluidhinder. Ik kan de Kamer zeggen dat het wetsvoorstel voor de rijksinfrastructuur als onderdeel van de gehele vernieuwing van de Wet geluidhinder vrijwel geheel gereed is. Dit voorjaar zal het wetsvoorstel eerst naar de Tweede Kamer gestuurd worden en vervolgens naar de Eerste Kamer. Bij dit wetsvoorstel zal tevens een beschrijving worden aangeboden van het voorstel ten aanzien van gemeentelijke en provinciale aspecten.


Brondocumenten


Historie