T00515

Toezegging Juridische procedure in het Verenigd Koninkrijk (28764)Minister Verhagen zegt de Kamer naar aanleiding van een vraag van mevrouw Westerveld toe schriftelijk te zullen ingaan op de juridische procedure in het Verenigd Koninkrijk rondom de mogelijke vernietiging van de aanwijzing van de MKO als terroristische organisatie. Op verzoek van de heer Van de Beeten zal in de brief ook aandacht worden besteed aan de mate van toetsing door de Britse rechter.


Kerngegevens

Nummer T00515
Oorspronkelijke nummer tz_JUST_2008_2
Status voldaan
Datum toezegging 11 maart 2008
Deadline 11 april 2008
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden mr. R.H. van de Beeten (CDA)
dr. M. Westerveld (PvdA)
Commissie commissie voor Justitie (Just.)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen Mujahedin-e Khalq Organisation
Kamerstukken Goedkeuring Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele organisaties (28.764)


Uit de stukken

28764, K Blz. 15

Mevrouw Westerveld (PvdA): Ik heb mijn informatie hierover uit een verslag van de heer Marty van januari 2008. Hij zegt daarin dat het High Court op 14 december 2007 heeft geweigerd om hoger beroep toe te staan. Hoe moet ik dat rijmen met de mededeling van de minister dat de zaak nog loopt?

Minister Verhagen: Tegen dat besluit is weer beroep aangetekend. Op basis daarvan heeft het Britse Court of Appeal besloten om een hoorzitting te houden. De juridische mogelijkheden van de Britse overheid zijn dus nog niet uitgeput. Het loopt nog steeds.

Mevrouw Westerveld (PvdA): Is bekend hoelang dat nog duurt?

Minister Verhagen: Ik weet enigszins wat er aan de hand is, maar niet alles; zoals de Kamer zich wellicht kan voorstellen. Ik zal dit navragen en uitzoeken en de Kamer daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.

(…)

De voorzitter [de heer Van de Beeten (CDA)]: Wij noteren dat de Kamer nog een brief krijgt van de minister over het verloop van de procedure in het Verenigd Koninkrijk. Misschien kan hij daarin ook aandacht besteden aan de mate van toetsing die de Britse rechter in die procedure toepast. Dat is interessant om te vernemen.


Brondocumenten


Historie