T00043

Toezegging Legitimatie publiek bestelStaatssecretaris Van der Laan overweegt onderzoek uit te laten voeren naar de verschillende vormen van legitimatie van het publieke bestel. Als dat gebeurt, dan worden de resultaten in 2005 aan beide Kamers gepresenteerd.


Kerngegevens

Nummer T00043
Oorspronkelijke nummer tr_CULT_2004_6
Status voldaan
Datum toezegging 11 mei 2004
Deadline 31 december 2005
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris II van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Commissie commissie voor Cultuur
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen publieke omroepen
Kamerstukken Wijziging bepalingen inzake lokale en regionale omroepinstellingen en programmaraden (28.639)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 27-1479

[…]

Staatssecretaris Van der Laan: […]

Er is ook indringend gesproken over de legitimatie van en het functioneren van het publieke bestel, evenals over de toekomstige ontwikkeling. Ik stel de Kamer voor op deze kwesties terug te komen aan de hand van het kabinetsstandpunt dat momenteel wordt voorbereid. Daarin wordt ook ingegaan op de kwestie van de legitimatie. De huidige concessieperiode tien jaar. Er is voorgesteld om aan de hand van de legitimatie over dit wetsvoorstel te spreken, maar dat is lastig, want in dit wetsvoorstel wordt uitgegaan van het huidige bestel tot en met 2010. De afwegingen die de wetgever eerder heeft gemaakt om de legitimatie op de huidige manier te regelen, worden daarmee gerespecteerd. Wel wordt in beide Kamers gediscussieerd of er sprake is van een juiste legitimatie. Ik begrijp dat. Ook de commissie Rinnooy Kan heeft daar een opmerking over gemaakt. Zij beveelt mij aan daar onderzoek naar te doen, want wellicht zijn er ook andere vormen van legitimatie denkbaar. We gaan vooralsnog uit van het fenomeen omroepvereniging, maar ik overweeg momenteel wel onderzoek uit te laten voeren naar de verschillende vormen van legitimatie. Als dat gebeurt, dan worden de resultaten in 2005 aan beide Kamers gepresenteerd. Ik stel wel voor dat niet te verbinden aan het wetsvoorstel, want daarin gaat het om het huidige systeem en de huidige legitimatie. Het duurt jaren voordat daar veranderingen in kunnen worden gebracht.

[…]


Brondocumenten


Historie