WetsvoorstellenMoties


Schriftelijke vragen

  • 26 mei 2009, D. Yildirim (Fractie-Yildirim)
    inzake de toegang tot debatten en publieksvoorlichting van nieuwe partijen in verkiezingstijd
    pdf pdf
    aanhangsels 2008-2009 nr. 8 (antwoord ontvangen op: 19 juni 2009)

Toezeggingen