Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T01839

Toezegging Ministeriële verantwoordelijkheid bij ZBO's ( C )De Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Thom de Graaf (D66), toe een notitie te schrijven over de ministeriële verantwoordelijkheid bij zelfstandige bestuursorganen (ZBO's).


Kerngegevens

Nummer T01839
Status voldaan
Datum toezegging 21 januari 2014
Deadline 1 januari 2015
Verantwoordelijke(n) Minister voor Wonen en Rijksdienst
Kamerleden Mr. Th.C. de Graaf (D66)
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen ministeriële verantwoordelijkheid
ZBO's
Kamerstukken Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (C)


Uit de stukken

Handelingen I 2013-2014, nr. 16, item 5 - blz. 81

De heer Thom de Graaf (D66): Ik wil het kabinet, in het bijzonder minister Blok maar misschien ook minister Plasterk omdat hij constitutioneel een eerste verantwoordelijkheid draagt, ertoe uitnodigen om een notitie te schrijven over het leerstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid in relatie tot zelfstandige bestuursorganen. Daar is, gehoord het debat, echt behoefte aan. Ik heb namelijk de indruk dat wij een beetje als twee doven met elkaar spraken en dat wij uitgingen van andere begrippen. Ik heb niet het gevoel dat dit per se alleen aan deze Kamer ligt. Het zou plezierig zijn als het kabinet deze notitie toezegt.

(...)

Handelingen I 2013-2014, nr. 16, item 5 - blz. 83

Minister Blok: Naar aanleiding van de discussie over de vraag wat de ministeriële verantwoordelijkheid bij zbo's precies inhoudt, vroeg de heer De Graaf om dat nog eens in een notitie vast te liggen. Ook dat zal ik graag doen.


Brondocumenten


Historie