T00335

Toezegging Nederlands Voorzitterschap Raad van EuropaMinister De Hoop Scheffer zal blijven trekken aan het instructieoverleg welke plaatsvindt tussen de departementen van Justitie, SZW en Buitenlandse Zaken over het uitdragen van het Nederlandse standpunt in de onderhandelingen over de totstandkoming van de conventie inzake mensenhandel, al is het maar omdat ook het OVSE-voorzitterschap als één van de centrale thema’s mensenhandel en met name handel in jonge vrouwen en meisjes heeft gehad.


Kerngegevens

Nummer T00335
Oorspronkelijke nummer tz_ESO_2004_5
Status afgevoerd
Datum toezegging 4 november 2003
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2004 (29.200 V)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 5-266

[…]

Minister De Hoop Scheffer: […]

Ik ben nog een antwoord verschuldigd aan de heer Jurgens over de conventie inzake mensenhandel. Hij weet dat Nederland aanvankelijk twijfels had over die conventie vanwege een mogelijke overlap met het VN-protocol inzake mensenhandel – het Palermoprotocol – en eventuele bepalingen inzake de handhavingsaspecten op het terrein van het strafrecht. Inmiddels is duidelijk dat het doel van deze conventie gericht is op preventie en bescherming van slachtoffers van mensenhandel, en dat de definitie uit het VN-protocol inzake mensenhandel is overgenomen. Nederland kan daarmee instemmen en zal actief deelnemen aan de onderhandelingen over de totstandkoming van de conventie. Tussen de departementen van Justitie, SZW en Buitenlandse Zaken vindt dan ook het instructieoverleg plaats over het uitdragen van het Nederlandse standpunt. Ik zal daar zelf ook aan blijven trekken, al is het maar omdat ook het OVSE-voorzitterschap als één van de centrale thema’s mensenhandel en met name handel in jonge vrouwen en meisjes heeft gehad.

[…]Historie

  • 4 november 2003
    toezegging gedaan