T00336

Toezegging Nederlands Voorzitterschap Raad van EuropaMinister De Hoop Scheffer zegt de heer Dees toe dat hij bij de reactie op het rapport van de AIV ook een reactie op zijn suggestie zal krijgen


Kerngegevens

Nummer T00336
Oorspronkelijke nummer tz_ESO_2004_6
Status voldaan
Datum toezegging 4 november 2003
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden drs. D.J.D. Dees (VVD)
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2004 (29.200 V)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 5-258

Dees (VVD): [...] Mijn fractie bepleit dat de minister het advies van de AIV (De Raad van Europa: minder en (nog) beter) overneemt en gedurende het Nederlands voorzitterschap de kerntakendiscussie initieert en daaraan handen en voeten geeft. Is hij daartoe bereid?

pag. 268

[…]

Minister De Hoop Scheffer: […]

Dit zou pleiten voor een aanpak op politiek niveau, maar ik zeg de heer Dees toe dat hij bij de reactie op het rapport van de AIV ook een reactie op zijn suggestie zal krijgen.

[…]Historie

 • 2 maart 2004
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Kamerstuk 28810, nr. 4
 • 4 november 2003
  toezegging gedaan