T01844

Toezegging Nota Staatsdeelnemingen ( C )De Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Kamer, in reactie op het rapport van de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten, toe dat de Minister van Financiën een nieuwe Nota Staatsdeelnemingen opstelt en naar de Kamer stuurt.


Kerngegevens

Nummer T01844
Status voldaan
Datum toezegging 25 maart 2013
Deadline 1 januari 2014
Verantwoordelijke(n) Minister voor Wonen en Rijksdienst
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)
Soort activiteit Brief
Categorie brief/nota
Onderwerpen beleid
staatsdeelnemingen
Kamerstukken Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (C)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2012/13, C, I, p. 3

Ook wijst het kabinet erop dat zij het beleid ten aanzien van staatsdeelnemingen zal herformuleren in een nieuwe nota Staatsdeelnemingen van de minister van Financiën.

(...)

Kamerstukken I 2012/13, C, I, p. 8

De minister van Financiën zal dit jaar een nieuwe Nota Staatsdeelnemingen opstellen waarin, onder andere, het generieke beleid ten aanzien van staatsdeelnemingen, conform de aanbeveling van de onderzoekscommissie, zal worden uitgewerkt. Het uitgangspunt is de meest effectieve borging van publieke belangen en de toegevoegde waarde die het  aandeelhouderschap van de staat hierbij kan bieden. Is de aanvullende waarde van het aandeelhouderschap bij de borging van publieke belangen niet meer aanwezig, dan ligt privatisering voor de hand. Dit dient per deelneming te worden nagegaan.


Brondocumenten


Historie