Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T00920

Toezegging Onderzoek automobielsector naar effecten van de CO2-belasting (31.704/31.705/31.717 nr.2)De staatssecretaris van Financiën zegt toe te kijken naar een eventueel onderzoek van de automobielsector naar de maatschappelijk baten en kosten van de CO2-belasting, naar aanleiding van een vraag van de heer Biermans.


Kerngegevens

Nummer T00920
Status voldaan
Datum toezegging 16 december 2008
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden mr. G.J.J. Biermans (VVD)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen auto's
belastingen
belastingrechtspraak
CO2
onderzoeken
Kamerstukken Fiscale onderhoudswet 2009 (31.717)
Overige fiscale maatregelen 2009 (31.705)
Belastingplan 2009 (31.704)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 15 - 777

(...)

De heer Biermans (VVD): Ik dank de staatssecretaris voor het uitgebreide antwoord dat wat mij betreft op dit moment ook niet nodig was geweest. De sector staat helemaal niet negatief tegenover de gerelateerde CO2-belasting. De sector geeft wel aan op eigen kosten een onderzoek te willen uitvoeren naar de maatschappelijke baten en kosten van die wet­geving. Ik neem aan dat ook de staatssecretaris benieuwd is naar de resultaten ervan, net zo goed als wij dat zijn. Vervolgens hebben wij tijd genoeg om te kijken of de maat­regelen die nu in het Belastingplan staan, gewenst zijn, gelet op het onderzoek. Niet meer en niet minder heb ik bedoeld te zeggen.

Blz. 778

Staatssecretaris De Jager: Het klinkt op zichzelf natuurlijk heel mooi. Ik heb eerlijk gezegd enige ervaring met door bepaalde sectoren gefinancierd onderzoek. Wij hebben al onderzoek laten doen naar deze maatregel in het kader van de meibrief. Daaruit blijkt een positief milieueffect. Wij hebben dat ook afgezet tegen de effecten die er volgens de sector zelf zijn, namelijk dat 12,5% bpm-afbouw per jaar volledig opgevangen zou kunnen worden over het gehele wagenpark. Over het algemeen zien wij veel kleinere uitslagen vanwege deze bpm-ombouw. Op basis van de milieueffecten en de ombouwresultaten heeft dit kabinet zich op het standpunt gesteld dat dit een verantwoorde maatregel is. Als het onderzoek komt waarop de heer Biermans doelt, zal ik er uiteraard naar kijken. Hij zal het mij evenwel niet euvel duiden dat ik dan ook kijk naar de afzender van het onderzoek en naar wie het onderzoek heeft gefinancierd. Dat zal ik meewegen.


Brondocumenten


Historie