31.717

Fiscale onderhoudswet 2009Met dit wetsvoorstel wordt een vijftiental belastingwetten gewijzigd. De wijzigingen zijn voornamelijk van technische en redactionele aard.

Verder wordt met dit voorstel een aantal beleidsbesluiten gecodificeerd en wordt er uitvoering gegeven aan de motie-Jurgens c.s. voor een verbod op delegatie van wetgevende bevoegdheid bij wet aan een lagere regelgever, om af te wijken van de wet in formele zin (EK 21.109, nr. A). Tenslotte zijn enkele inhoudelijke wijzigingen opgenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.717, A) is op 25 november 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 december 2008 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 567 van 29 december 2008.

De rectificatie  is opgenomen in Staatsblad 567 van 5 maart 2009.

Het voorstel werd gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen Belastingplan 2009 (31.704) en Overige fiscale maatregelen 2009 (31.705).


Kerngegevens

ingediend

25 september 2008

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, met dien verstande dat:

 • a. 
  artikel IV, onderdeel A, terugwerkt tot en met 1 januari 2008;
 • b. 
  artikel VII, onderdeel A, terugwerkt tot en met 1 augustus 2008;
 • c. 
  artikel IX, onderdelen A en B, en artikel XV terugwerken tot en met 11 juli 2008;
 • d. 
  artikel IX, onderdeel D, terugwerkt tot en met 1 januari 2007;
 • e. 
  artikel XIII terugwerkt tot en met 1 oktober 2008.
 • 2. 
  Het ingevolge artikel IX, onderdeel F, gewijzigde artikel 36 van de Invorderingswet 1990 vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot kansspelbelastingschulden die zijn ontstaan op of na de dag na de datum van uitgifte van het Staatblad waarin deze wet wordt geplaatst

Documenten