T02001

Toezegging Onderzoek naar omvang van huwelijksdwang naar Kamer sturen (32.444)De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Boer (GroenLinks), toe een onderzoek naar de omvang van huwelijksdwang naar de Kamer te sturen. 


Kerngegevens

Nummer T02001
Status voldaan
Datum toezegging 30 september 2014
Deadline 1 januari 2015
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Kamerleden mr. drs. M.M. de Boer (GroenLinks)
Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen huwelijksdwang
Kamerstukken Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand (32.444)


Uit de stukken

Handelingen I 2014-2015, nr. 2, item 8 - blz. 7

Mevrouw De Boer (GroenLinks):

Een enkel woord nog over gedwongen huwelijken; anderen noemden dit onderwerp ook al. In mijn schriftelijke inbrengen heb ik mijn zorgen geuit over het doen van een aangifte van een voorgenomen huwelijk met behulp van DigiD. Ik heb de vraag gesteld of dit het risico op gedwongen huwelijken niet vergroot nu in veel gezinnen degene die de financiële zaken regelt, de beschikking heeft over de DigiD's van huisgenoten en het dus zeer wel mogelijk is dat bijvoorbeeld een ouder zonder medeweten van een zoon of dochter een aangifte van een voorgenomen huwelijk doet. Dat is dus iets anders dan fraude met DigiD; het gaat om het gebruikmaken van de DigiD van een huisgenoot. In de uitzending van Nieuwsuur van gisteravond hebben we kunnen zien dat recent onderzoek aantoont dat het aantal gedwongen huwelijken in Nederland groter is dan eerder werd aangenomen. Ik ben blij dat de bewindslieden in antwoord op mijn schriftelijke vragen al hebben aangegeven dat ze mogelijk misbruik van DigiD en het risico op het niet onderkennen van gedwongen huwelijken zullen meenemen bij de evaluatie van de wet na drie jaar. Ik neem aan dat dit nu betekent dat dit punt zal worden meegenomen in de zogenaamde tussenbalans. Kunnen de bewindslieden ook aangeven hoe zij dit precies denken te kunnen evalueren? Zijn er gedachten over de manier waarop je dit zou kunnen nagaan?

Handelingen I 2014-2015, nr. 2, item 8 - blz. 14

Staatssecretaris Teeven:

Mevrouw De Boer had ook nog een vraag over het schijnhuwelijk en het dwanghuwelijk. Zij is blij dat de bewindslieden al hebben aangegeven dat ze het mogelijke misbruik van DigiD en het risico op het niet onderkennen van gedwongen huwelijken zullen meenemen in de evaluatie. Zij vroeg wel hoe wij dat deel van de evaluatie gaan aanpakken. Mevrouw De Boer verwees in dat kader ook naar de uitzending van gisteren waarover wij al spraken. We weten allemaal — het kabinet is daar ook tegen aangelopen — hoe moeilijk het is om signalen van dwanghuwelijken te herkennen. Gisteren is aan de Tweede Kamer het onderzoek naar de omvang van huwelijksdwang gezonden. Met ingang van 1 januari 2015 komt er een Knooppunt huwelijksdwang en achterlating. In die zin is dit een voorziening die in het artikel van gisteren dat ter sprake kwam, werd gemist. Er zullen vanuit dit knooppunt ook trainingen worden georganiseerd om huwelijksdwang te herkennen. De ervaringen die wij daarmee opdoen, zullen we gebruiken om te bepalen hoe wij de evaluatie precies vorm zullen geven. Ik kan de Kamer daarover op dit moment niet in detail berichten, maar wellicht bestaat er in deze Kamer ook interesse in dit onderzoek naar de omvang van huwelijksdwang. Ik zie mevrouw De Boer knikken. Ik doe bij dezen de toezegging dat ook de Eerste Kamer dat onderzoek ontvangt.


Brondocumenten


Historie