T02387

Toezegging Onderzoek risico's kunstgras (34.550 XVI)De minister van VWS zal de Kamer, op verzoek van het lid Van Rooijen, het onderzoek naar de mogelijke gezondheidsrisico's van kunstgrasvelden met rubbergranulaat en de kabinetsreactie daarop toesturen.


Kerngegevens

Nummer T02387
Status voldaan
Datum toezegging 20 december 2016
Deadline 1 januari 2017
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden Drs. M.J. van Rooijen (50PLUS)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen gezondheid
kunstgras
risico's
sportvelden
Kamerstukken Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 (34.550 XVI)


Uit de stukken

Handelingen I 2016-2017, nr. 13, item 12, blz.2

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Dan heb ik nog een heel ander punt. Volgens berichten inde media vanmorgen zou het RIVM tot de conclusie zijn gekomen dat kunstgras veilig is. Het RIVM heeft blijkbaar geconcludeerd aan de hand van recente chemische analyses dat de kans op kanker verwaarloosbaar is. Kan de minister aangeven waarom voor rubberen tegels op speelplaatsenstrengere normen gelden dan voor kunstgras met rubberen korrels? Kan de minister ook de Eerste Kamer de rapportage van het RIVM zo spoedig mogelijk toesturen, vergezeld vaneen standpunt van de minister? Kan de minister nu al een eerste reactie geven? Want de fractie van 50PLUS maakt zich zorgen over de gezondheid van onze kinderen en kleinkinderen. Ik voeg eraan toe dat ik twee kleinzoons heb die voetballen, van wie de een zelfs keeper is en dus aan het grootste risico wordt blootgesteld

Handelingen I 2016-2017, nr. 13, item 14, blz.2

Minister Schippers:

Het RIVM heeft vanmorgen op mijn verzoek een rapport uitgebracht over het kunstgras. Dat is naar de Tweede Kamer gezonden. Ik zal ook een afschrift naar de Eerste Kamer zenden. Ik heb vanmorgen in mijn aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer aangegeven dat wij deze week reageren. Ik zal ervoor zorgen dat de Eerste Kamer mijn reactie en het rapport over het kunstgrasonderzoek krijgt.


Brondocumenten


Historie