T00410

Toezegging Overleg CBS inzake successiebelasting (31200)De staatssecretaris van financiën zegt toe dat de Kamer nader wordt geïnformeerd over de uitkomst van het contact van het ministerie van Financiën met het Centraal Planbureau over de successiebelasting.


Kerngegevens

Nummer T00410
Oorspronkelijke nummer tz_FIN_2007_27
Status voldaan
Datum toezegging 27 november 2007
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden drs. S.J. van Driel (PvdA)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen algemene financiële beschouwingen
successierechten
Kamerstukken Miljoenennota 2008 (31.200)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2007 – 2008, 10 – 361

De heer Van Driel (PvdA): Ik heb ook gevraagd of u bereid bent om ons nader te informeren over de successiebelasting. Ik wilde weten wat er de komende vijfentwintig jaar aan zit te komen. Ik denk even aan uw uitspraak waarmee u zei: al die mensen hebben een pensioen en verder niets. Dat lijkt mij niet helemaal het geval.

Staatssecretaris De Jager: Wat uw eerste vraag betreft: daarover zal het ministerie van Financiën in contact treden met het Centraal Planbureau. Met een brief zal ik deze Kamer vervolgens nader informeren.


Brondocumenten


Historie