T01003

Toezegging Problematiek niet-melders (31.775)De staatssecretaris van SZW zegt, naar aanleiding van vragen van het lid Van Driel (PvdA), toe zich te beraden op de problematiek van de niet-melders en overweegt hiertoe een bestandsvergelijking en een nulmeting te laten uitvoeren.


Kerngegevens

Nummer T01003
Status voldaan
Datum toezegging 29 juni 2009
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden drs. S.J. van Driel (PvdA)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen arbeidsparticipatie
jongeren
Kamerstukken Wet investeren in jongeren (31.775)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 37 – blz. 1679 - 1719

Blz. 1715

(...)

De heer Van Driel (PvdA):

Ook wat de niet-melders betreft, valt mij de ambitie van deze staatssecretaris tegen. Zij kan toch minstens zeggen: er komt een nulmeting, iedereen doet mee aan een bestandsvergelijking, wij spreken met de gemeenten af dat er zo veel mensen komen met diagnosevaardigheden voor deze jongeren. Kortom, iets meer rond die niet-melders is toch wel mogelijk? Als het echt een bewuste niet-melder is die zegt: ik zoek zelf wel mijn weg. Dan vind ik het best. Maar als het iemand is die tussen wal en schip terechtkomt en die zichzelf als het ware voor de toekomst in de weg zit, dan zouden wij iets ambitieuzer mogen zijn.

Blz. 1719

Staatssecretaris Klijnsma:

De niet-melders. De heer Van Driel vroeg of ik een bestandsvergelijking en een nulmeting kan laten uitvoeren om aan de hand daarvan de output te bepalen. Ik zeg toe dat ik mij daarop zal beraden. Ik zal de Eerste Kamer in kennis stellen van de uitkomst ervan. Ook in de context van het actieplan jeugdwerkeloosheid lijkt mij dat zeer de moeite waard.


Brondocumenten


Historie