T02167

Toezegging Profiel Korpschef (30.880 / 32.822)De Minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Wezel, toe de Kamer het profiel van de korpschef toe te sturen. 


Kerngegevens

Nummer T02167
Status voldaan
Datum toezegging 24 november 2015
Deadline 1 januari 2016
Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie
Kamerleden Mr. A.M.T. Wezel EMoC (SP)
Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen korpschef
profielen
Kamerstukken Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012 (32.822)
Politiewet 2012 (30.880)


Uit de stukken

Verslag mondeling overleg, 2015 - 2016, EK 30.880 / 32.822, X, Pag. 20:

Mevrouw Wezel (SP): Staat in het profiel van de nieuwe korpschef dat hij van binnen of van buiten de politie moet komen?

Verslag mondeling overleg, 2015 - 2016, EK 30.880 / 32.822, X, Pag. 21:

Minister Van der Steur:

Mevrouw Wezel vroeg naar het profiel van de nieuwe korpschef. Het conceptprofiel ligt nu voor bij de gezagen en de centrale ondernemingsraad. Zodra die ernaar gekeken hebben, zal ik beide Kamers het profiel toesturen. Dan zal zij het antwoord op haar vraag kunnen lezen.


Brondocumenten


Historie