T00254

Toezegging Rapport-JunckerMinister Bot is bereid de Kamer een regeringsappreciatie te sturen ten aanzien van het rapport-Juncker (over de relatie EU - Raad van Europa) en hierover in debat te treden.


Kerngegevens

Nummer T00254
Oorspronkelijke nummer tz_BUZA_2005_8
Status voldaan
Datum toezegging 6 december 2005
Deadline 1 juli 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden drs. L.H.G. Platvoet (GroenLinks)
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2006 (30.300 V)


Opmerking

Een appreciatie van het Juncker rapport is onderwerp van interdepartementaal overleg. (Bron: brief BSG-187/06 dd. 18 oktober 2006)

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 - 2006, 9-369

(...)

blz. 428

De heer Platvoet (GroenLinks):

(...)

Op mijn vraag over de relatie tussen de Europese Unie en de Raad van Europa heb ik geen antwoord gekregen. De heer Juncker schrijft een notitie over deze relatie en mijn vraag aan de regering is of zij op de notitie die de heer Juncker schrijft, met een eigen reactie wil komen. Daarna kunnen wij beoordelen of wij het rapport van Juncker en de reactie van de regering willen bediscussiëren in deze Kamer. Wil de regering derhalve met een separate reactie op dat rapport komen?

(...)

pag. 435

Minister Bot:

(...)

Over de Raad van Europa kan ik nog zeggen dat de heer Juncker inderdaad bezig is met een rapport. Ik wil dat afwachten alvorens wij beginnen met het Memorandum of Understanding dat moet worden afgesloten tussen de Raad van Europa en de Europese Unie. Ik heb begrepen dat het rapport van de heer Juncker wordt verwacht in april 2006. Uiteraard ben ik bereid de appreciatie van het Junckerrapport aan uw Kamer mede te delen en, zo u dat wenst, daarover te discussiëren.Historie

 • 12 februari 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Kamerstuk 30802, nr. 10
 • 6 december 2005
  toezegging gedaan