T01301

Toezegging Regeringsstandpunt Izmir-conferentie Comité van Ministers van de Raad van Europa (32.502)De minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik (GL), toe de Kamer schriftelijk te informeren over de inzet van de regering voor de Izmir-conferentie van het Comité van Ministers van de Raad van Europa, onder andere betreffende het verbeteren van de capaciteit van het Hof van de Rechten van de Mens.


Kerngegevens

Nummer T01301
Status voldaan
Datum toezegging 19 april 2011
Deadline 1 juli 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden mr. dr. M.H.A. Strik (GroenLinks)
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen comité van ministers
Izmir
Raad van Europa
Kamerstukken Staat van de Europese Unie 2010-2011 (32.502)


Opmerking

In de tekst verwijst minister Rosenthal naar de toezegging 'Kabinetsstandpunt EVRM'

Uit de stukken

Handelingen I 2010/11, nr. 25, item 2, blz. 20

Mevrouw Strik (GroenLinks):

De vraag is veel meer hoe we het Hof kunnen ondersteunen bij deze screening. Extra steun is hard nodig. De invoering van het veertiende protocol betekent weliswaar een verlichting en een reductie van de werklast met 20% tot 25%, maar zij leidt niet tot de oplossing om de bijna 150.000 zaken die op de plank liggen snel en zorgvuldig weg te werken. Een klacht die jaren op de plank ligt, dat lijkt onze fractie de geloofwaardigheid van het Hof aan te tasten.

Handelingen I 2010/11, nr. 25, item 8, blz. 76

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Ten slotte krijg ik nog graag duidelijkheid over de vraag wat de regering doet om de capaciteit van het Hof te verbeteren. Wat zal de inzet van de regering op dit punt zijn bij de Izmir-conferentie

Handelingen I 2010/11, nr. 25, item 8, blz. 84

Minister Rosenthal:

Ik kom bij de vraag over Izmir en Interlaken. Onze inzet daar is op dit moment onderwerp van overleg in de ministerraad. Zoals toegezegd, komt er nog een brief in de richting van zowel de Eerste als de Tweede Kamer. 


Brondocumenten


Historie

 • 25 januari 2012
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  Opmerking: De commissie beschouwt deze toezegging als voldaan.
  documenten:
 • 19 april 2011
  nieuwe status: openstaand
 • 19 april 2011
  toezegging gedaan